PAS akur dengan kuasa budi bicara Peguam Negara di bawah Perkara 145(3) Perlembagaan Persekutuan yang membolehkannya memulakan, menjalankan atau menghentikan sesuatu kes jenayah di mahkamah sivil.

Namun demikian kuasa budi bicara tersebut perlu dilaksanakan selaras dan mengikut undang-undang (must be exercised judicially and judiciously), bukannya secara membuta tuli.

Memandangkan kes rasuah yang melibatkan mantan ketua menteri Pulau Pinang itu merupakan suatu kes yang mempunyai kepentingan awam dan perlu dijelaskan kepada orang ramai, maka PAS menuntut Peguam Negara menjelaskan:

  1. Apakah kandungan representasi tertuduh kepada Peguam Negara?
  2. Apakah kriteria dan justifikasi kes tersebut digugurkan selepas lebih 20 orang saksi dipanggil?
  3. Adakah pandangan (opinion) SPRM telah diambil kira sepenuhnya?
  4. Adakah kes ini akan mengikat (binding) kes-kes lain yang mempunyai fakta yang sama dengan kes tersebut dan akan turut ditarik balik, dan
  5. Apakah kedudukan kes terdahulu yang mempunyai fakta yang sama tetapi telah disabitkan oleh mahkamah?

Memandangkan kes ini melibatkan seorang anggota parlimen dan juga menteri kabinet Persekutuan, satu kertas putih perlu dibentangkan di sidang parlimen akan datang bagi menjelaskan perkara ini demi memelihara dan menjaga integriti dan martabat parlimen.-Malaysiakini